Notariskosten bij aankoop woning dalen gevoelig.

Daling notariskosten eerste woning

Notariskosten bij aankoop woning dalen gevoelig.

Erelonen van notarissen zijn wettelijk vastgelegd en ze bedragen een degressief percentage van de aankoopsom. De notaris ontvangt een ereloon en een vergoeding voor het opzoekingswerk en de aanvraag van de nodige attesten. Daarnaast int de notaris ook de verschuldigde belastingen die hij/zij doorstort naar de overheid.

Sinds 1 januari 2022  geldt al een belangrijke vermindering van 6% naar 3% van het verkooprecht bij de aankoop van de enige, eigen woonst door natuurlijke personen. Zeer recent kondigde de Federale Minister van Justitie ook een grote hervorming aan van de notariële erelonen en onkosten die zou ingaan vanaf 1 januari 2023.

De hoge kosten en erelonen bij de notaris werden al een tijdje op de korrel genomen. Het Prijzenobservatorium – een onderdeel van F.O.D. Economie – had reeds vorig jaar een studie gepubliceerd waaruit bleek dat er tussen 2000 en 2019 een stijging met meer dan 45% werd vastgesteld. De tarieven van administratieve kosten dateren nog van de periode dat er geen gebruik werd gemaakt van computers. De digitalisering verhoogde bovendien de productiviteit in de notariskantoren waardoor een kostenreductie beter mogelijk werd

Bij de aangekondigde hervorming is men uitgegaan van drie pijlers:

  • Lagere tarieven
  • Transparantie
  • Rechtszekerheid

Hoe zit het dan met de notariskosten bij nieuwbouw?

Bij nieuwbouw worden de registratierechten berekend op de grondwaarde en rekent men de BTW op de constructiewaarde van het gebouw aan. Maar meestal sluiten kopers ook een lening af bij een bank die als waarborg een hypothecaire inschrijving neemt op de grond en (het nog op te richten) gebouw en daarbij betalen zij opnieuw een administratieve kost van minstens 1.000 EUR voor deze akte. In de toekomst zullen deze kosten bij het verlijden van  akten van een aankoop en een krediet voortaan worden verlaagd tot respectievelijk 750 EUR en 550 EUR. Voor de eerste verkoop bij verkavelingen of  appartementen zal de notaris slechts 550 EUR mogen aanrekenen als administratieve aktekost in plaats van de gebruikelijke 1.000 EUR of meer.

Bij het afsluiten van een kredietakte voor de aanschaf van uw eerste enige woning geldt ook voor alle natuurlijke personen een daling van de notariële erelonen met ruim 20%.

Het eerdergenoemde heeft tot gevolg dat de globale notariskosten in ruim 98% van de gevallen zullen dalen. Enkel wanneer uw aankoopbedrag boven de 700.000 EUR uitstijgt en/of een kredietakte wordt afgesloten voor een som groter dan 560.000 EUR zal u geen voordeel doen met deze nieuwe regeling. Heeft u interesse in één van onze projecten of een gezinswoonst? Klik hier om een vrijblijvende afspraak te maken!