Overstromingsrisico van vastgoed: wat is de regelgeving?

Overstromingsrisico vastgoed

Overstromingsrisico van vastgoed: wat is de regelgeving?

In Vlaanderen liggen naar schatting 211.000 woningen en 30.000 bouwpercelen in overstromingsgevoelig gebied. Sinds 1 januari 2023 geldt er een nieuwe regelgeving rondom het overstromingsrisico van vastgoed zodat kopers en huurder nog beter worden geïnformeerd. De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) werkt daarom met vier klassen van A tot D. Zo ben je zekerder van je beslissing om te kopen of huren!

 

Welke nieuwe informatie mag je verwachten i.v.m. overstromingsrisico?

De termen ‘mogelijk’ en ‘effectief’ overstromingsgebied worden geschrapt om verwarring te voorkomen. Vanaf nu zal er altijd een overstromingsrapport opgemaakt worden door een gecertificeerde deskundige. Dit is een automatisch rapport dat je kan raadplegen via www.integraalwaterbeleid.be. Het overstromingsrapport gaat in op de overstromingsbron en op de overstromingskansen van het perceel, dit wordt aangegeven door P-score, en van het gebouw, dit wordt aangegeven door G-score.

Er zal vanaf nu ook rekening worden gehouden met klimaatveranderingsscenario’s. Er wordt gewerkt met 4 klassen van A tot D die deze scoren zullen bepalen:

Klasse A: Geen overstromingsgebied
Dit is de laagste klasse en duidt erop dat de voorspellingsmodellen geen indicatie geven op overstroming.

Klasse B: Kleine kans op overstromingen onder klimaatverandering SC2050

Dit wijst op een gehele of gedeeltelijke ligging in valleigebied.  De gebieden in deze klasse kunnen bij klimaatverandering overstromen.

Klasse C: Kleine kans op overstromingen onder huidig klimaat
Hier is een zeer kleine kans op overstromingsgebied.

Klasse D: Middelgrote overstromingskans onder huidig klimaat.
Deze klasse komt overeen met de huidige overstromingsgevoelige gebieden. In deze klasse wil je liefst geen woning kopen want hier is de grootste kans op overstromingen.

 

Gebouw en perceel hebben een aparte score overstromingsrisico

Nieuw sinds dit jaar is dat het gebouw en het perceel een aparte overstromingsscore kunnen hebben. Zo kan je weten of de overstromingen zich beperken tot een deel van het perceel of dat ook het gebouw getroffen kan worden.

Moest het gebouw of perceel in klasse D zitten, dan moet er op het overstromingsrapport verplicht een overstromingssymbool afgebeeld worden. Een huisje met golfjes wijst erop dat het gebouw kan overstromen en een boom met golfjes wijst erop dat het perceel kan overstromen. Deze score wordt niet enkel verplicht voor woningen, maar ook voor bouwgronden, weilanden en bossen.

Overstromingsrisico

Wat als je woning zich in overstromingsgebied bevindt?

Als je woning in overstromingsgebied ligt, maar er zijn de nodige aanpassingen gedaan om de woning of/en het perceel overstromingsvrij te maken, dan kan je op eigen initiatief een erkende deskundige aanstellen om een overstromingsattest op te maken. Deze deskundige zal ter plaatse komen om na te gaan of het gebouw voldoende robuust is tegen overstromingen. Zegt de deskundige dat alles in orde is, dan kan je een lagere overstromingsscore krijgen. Het kan nu nog een beetje moeilijk zijn om een deskundige voor dit soort zaken te vinden, want deze deskundige worden pas in het voorjaar van 2023 erkend.

 

Meer info voor de geïnteresseerden

Je kan, als je dat wenst, hier meer informatie opvragen over de globale score. Die extra informatie zal de bron van overstromingen duidelijk aangeven:

  • Pluviale overstromingen: overstromingen door intense neerslag zoals tijdens zeer zwaar onweer.
  • Fluviale overstromingen: grote rivieroverstromingen zoals we in juli 2021 hebben meegemaakt in onder andere Demerbekken.
  • Kustoverstromingen: overstromingen als gevolg van storm op zee.

Als je deze informatie opvraagt kan je heel gedetailleerd de oorzaak van een eventuele overstroming inschatten op je gebouw of perceel.

 

Overstromingsrisico bij projecten van Freca

Freca is actief in de projectontwikkeling van gronden en leegstaande panden tot energiezuinige en moderne woonentiteiten. Zo trachten we mee te bouwen aan een duurzame toekomst waarin eigenaars en huurders kunnen vertoeven in een betaalbare, comfortabele woonst in een aangename omgeving. Uiteraard proberen wij met onze nieuwbouwprojecten rekening te houden met klimaatveranderingsscenario’s en streven wij naar een klasse A of B. Zo ben je zeker dat je een goede aankoop doet!

Bekijk hier onze nieuwbouwprojecten!

 

Wil je meer details over het overstromingsrisico van jouw toekomstige woning? Geen probleem, wij zijn er voor jou om alles in detail uit te leggen. Contacteer ons vandaag nog!